Bắp ngô

BẮP NGÔ

Bắp ngô

Ngoài bắp có mấy cái lá mỏng bao bọc, trên đầu có ít sợi, gọi là râu ngô(1). Bóc (lột) hết lá ra, thì thấy các hột ngô xếp liền nhau, đều từng hàng. Khi lẩy (lặt) hột đi, thì thấy cái lõi (cùi). Ngô để cả bắp, thì người ta luộc, hoặc nướng mà ăn. Bắp nào càng non bao nhiêu, thì ăn càng ngon ngọt bấy nhiêu. Ngô thật già, thì người ta lẩy hột ra, phơi khô để dành. Rồi rang bỏng, gọi là bỏng ngô(2), hoặc bung dừ (nhừ), gọi là ngô bung(3), ăn cũng ngon. Có khi người ta nấu lẫn với cơm mà ăn.

(1) bắp. - (2) bắp rang. - (3) bắp nấu.

Giải nghĩa

Lẩy = tỉa hột ở bắp ra.

Rang bỏng = bỏ hột ngô vào chảo hay nồi rang, rồi đun cho nó nổ và nở ra.

Bung = nấu cho dừ.

Có thể bạn muốn xem