Đền Ngọc Sơn ở Hà Nội

ĐỀN NGỌC SƠN Ở HÀ NỘI

Đền Ngọc Sơn

Ở Hà Nội có cái cảnh đẹp là cảnh đền Ngọc Sơn ở giữa hồ Hoàn kiếm. Đền này làm từ đời nhà Hậu Lê, trên một cái gò (cồn) nổi lên ở giữa hồ. Người đi lại phải qua một cái cầu bằng gỗ. Ở ngoài đường đi vào, về bên trái, có một cái núi đá, người ta đắp lên và có xây một cái tháp vuông, ở trên ngọn có cái ngòi bút(1) đề là: "bút tháp". Vào đến gần cầu, ở trên cái cửa tò vò(2) có cái nghiên đá, đề là: "nghiễn đài". Vì đền Ngọc Sơn thờ Văn Xương đế quân là một vị thần coi việc văn học, cho nên mới xây những nghiên bút như thế.

Trước cửa đền có cái nhà thủy tạ, gọi là "Trấn ba đình", giữa có dựng cái bia đá để ghi sự tích cái đền ấy. Đến mùa viêm nhiệt, người ta thường hay ra đấy hóng mát và ngắm phong cảnh, thật là có bề thanh thú lắm.

() - viết. - (2) cuốn.

Giải nghĩa

Tháp = cột xây bằng đá hay bằng gạch, ở chỗ đền chùa.

Thủy tạ = nhà làm ở giữa hồ.

Bia đá = một tảng đá người ta dựng lên, rồi khắc chữ vào để ghi nhớ sự tích gì.

Có thể bạn muốn xem