Tập viết

TẬP VIẾT

Học trò ngồi viết

Anh Hạ đang tập viết. Anh ngồi ngay ngắn. Đầu hơi ngả về đàng trước, ngực không dựa vào bàn. Anh nhìn chữ mẫu thầy viết trên bảng đen. Anh cúi xuống viết. Tay trái đè lên quyển vở, thẳng với mép bàn. Tay phải (tay mặt) cầm bút(1), đưa lên đưa xuống trông cũng dẻo(2). Anh viết nét còn hơi run, nhưng thầy cho đã là khá, vì anh cẩn thận, chịu nắn nót (3) từng nét một.

(1) cán viết. - (2) dịu dàng. - (3) nặn nọt.

Giải nghĩa

Chữ mẫu = chữ dùng để làm kiểu cho mình cứ theo như thế mà viết.

Khá = gần được.

Nắn nót = để ý cố viết cho tốt.

Bài tập

Học tiếng - Ngồi ngay ngắn - ngả đầu - dựa - tay trái - tay phải - dẻo - run - khá - nắn nót.

Câu hỏi - Phép ngồi viết: 1. người ngồi phải thế nào? - 2. đầu phải thế nào? - 3. ngực phải thế nào? - 4. tay trái để đâu? - 5. tay phải làm gi?

Có thể bạn muốn xem