Sớm tối thăm nom cha mẹ

SỚM TỐI THĂM NOM CHA MẸ

Sáng dậy con đến thăm cha

Tối nào tôi cũng thăm nom (1) cha mẹ, rồi tôi mới đi ngủ. Sáng sớm dậy, tôi súc miệng, rửa mặt, mặc quần áo tiêm tất rồi, tôi lại đến hỏi thăm cha mẹ xem đêm qua có ngủ ngon không. Cha mẹ ngủ ngon thì tôi lấy làm vui mừng. Hoặc phải khi cha mẹ ngủ không được yên giấc, thì tôi lấy làm buồn rầu. Bao giờ tôi cũng mong cho cha mẹ được ăn ngon ngủ yên luôn.

(1) viếng.

Giải nghĩa

Súc miệng = ngậm nước vào mồm mà rửa rồi nhổ đi.

Tiêm tất = tử tế, chỉnh tề.

Ngủ ngon = ngủ được thích mắt, đẫy giấc.

Bài tập

Học tiếng - Sáng sớm - rửa mặt - vui mừng - buồn rầu - yên giấc.

Câu hỏi - Trước khi con đi ngủ phải làm gì? Sáng sớm dậy phải làm gì? Cha mẹ ngủ ngon thì mình thế nào? Cha mẹ ngủ không được yên giấc thì mình thế nào?

Có thể bạn muốn xem