Giúp đỡ cha mẹ

GIÚP ĐỠ CHA MẸ

Đứa bé quét nhà

Cha mẹ tôi, sáng nào cũng dậy sớm, nấu cơm ăn, rồi đi ra đồng, làm lụng khó nhọc. Về nhà lại phải chăm nom lợn, gà, xay lúa, giã gạo. Tôi thấy thế, lấy làm thương lắm, cho nên khi học, viết xong, thì tôi quét nhà, giữ em, hay chăn bò để giúp cha mẹ. Và khi cha mẹ có sai bảo việc gì, tôi cũng làm ngay.

Tôi giúp đỡ được việc cho cha mẹ như vậy, thì tôi rất lấy làm vui sướng.

Giải nghĩa

Nấu cơm = đổ nước, tra gạo vào nồi, đun nấu lên cho chín.

Xay lúa = đổ thóc vào cối rồi quay cho vỏ rời hạt gạo ra.

Giã gạo= lấy gạo đã xay rồi đổ vào cới mà đâm.

Bài tập

Học tiếng - Nấu cơm - khó nhọc - giúp đỡ - dậy sớm.

Đặt câu - Sáng nào tôi cũng - Cha mẹ tôi ăn rồi mới ra đồng làm. - Cha mẹ tôi làm lụng tôi lấy làm thương lắm. -Tôi được nhiều việc cho cha mẹ.

Có thể bạn muốn xem