Cánh đồng nhà quê

CÁNH ĐỒNG NHÀ QUÊ

Cánh đồng

Cánh đồng nhà quê thì đâu đâu cũng giống nhau, không mấy nơi có phong cảnh lạ. Nhưng nhìn cho kỹ, thì cũng có vẻ đẹp. Nhất là vào khoảng mùa xuân, ra ngoài đồng, trông thấy màu lúa xanh biếc ngọn gió lướt qua coi như sóng dợn. Thỉnh thoảng lại có con cò, con diệc bay chỗ này (nầy) qua chỗ khác, trông thật là vui mắt.

Giải nghĩa

Phong cảnh = nơi có vẻ đẹp đẽ vui thú.

Xanh biếc = mùi xanh sẩm và bóng nhoáng.

Thỉnh thoảng = từng lúc một, chốc chốc lại có.

Bài tập

Học tiếng - Vẻ đẹp - lướt - khoảng - mùa xuân - lóng lánh.

Đặt câu - Vào…tháng năm ta thì học trò được nghỉ hè. - Trông cảnh chùa làng ta

có…Ở nước ta…vào độ thàng giêng tháng hai. - Lúc gió hiu hiu thì ngọn lúa hơi…

Có thể bạn muốn xem