Cả nhà ai cũng có công việc

CẢ NHÀ AI CŨNG CÓ CÔNG VIỆC

Người ngồi may

Cha tôi và anh tôi cày cuốc ở ngoài đồng. Mẹ tôi buôn bán ở ngoài chợ. Chị tôi ở nhà thì quét tước dọn dẹp trông nom(1) bếp núc, may vá quần áo. Vậy cả nhà tôi, ai cũng có công việc. Duy có tôi còn bé, chưa làm được việc gì. Nhưng ngày ngày tôi cắp sách đi học. Bây giờ tôi cố học tập để ngày sau lớn lên, tôi cũng làm được việc mà giúp đỡ mọi người.

(1) coi.

Giải nghĩa

Bếp núc = núc: đầu rau; bếp núc là tiếng chỉ chỗ đun nấu. Nói bếp nước là sai. Duy có = chỉ có một mình tôi.

Bài tập

Học tiếng - Quét tước - dọn dẹp - may vá - giúp đỡ mọi người.

Câu hỏi - Cha anh và anh anh làm gì? Mẹ anh làm gì? Chị anh làm gì? Còn anh làm gì?

Có thể bạn muốn xem