Tham thực cực thân

THAM THỰC CỰC THÂN

Tranh nhau hoa quả

Sáng ngày mồng năm tháng năm, một nhà kia mua bánh trái để cho trẻ giết sâu bọ. Lũ trẻ tranh nhau ăn nhiều quá. Chẳng dè đến trưa, đứa thì kêu đau bụng, đứa thì kêu nhức đầu. Bà, mẹ vội vàng lấy dầu xoa(1) và lấy thuốc cho uống. Đoạn, bà gọi cả mấy đứa lại mà bảo rằng: Chúng bay hư quá. Ăn cái gì phải có điều độ chớ sao lại tham ăn đến nỗi đau bụng nhức đầu như thế. Có phải là tham thực cực thân không? Từ rày phải chừa đi mới được.

(1) thoa.

Giải nghĩa

Tham thực cực thân = tham ăn thì khổ đến thân.

Bánh trái = nói chung cả các thứ bánh và hoa quả.

Giết sâu bọ = người ta tưởng rằng sáng hôm mồng năm tháng năm ăn hoa quả thì trừ được sâu bọ ở trong bụng.

Đoạn = xong rồi.

Điều độ = chừng mực vừa phải.

Chừa = không làm như thế nữa.

Bài tập

Học tiếng - Chẳng dè - bệnh tật - lấy dầu xoa - tranh nhau.

Đặt câu - Tôi chơi tử tế với nó…nó lại đánh tôi. - Anh ấy nhức đầu, mẹ anh ấy…- Ba cậu học trò…một ngòi bút đứt cả tay. - Ăn uống có chừng mực thì không hay sinh ra…

Có thể bạn muốn xem