Cây to bóng mát

CÂY TO BÓNG MÁT

Trẻ chơi dưới bóng cây

Ở trước đình làng ta có một khu đất rộng có những cây đa(1), cây đề (bồ đề). Nhiều cây to đến hai người ôm không xuể (phỉ). Những cây ấy cành (nhành) tỏa ra và lá rậm um sùm. Các thứ chim thường hay bay đến tụ hội ở đó. Thật là một chổ vui và mát nhất trong làng. Bởi thế cứ chiều mát, trẻ đi học về, rủ nhau ra nghỉ ngơi chơi đùa ở đây cho giải trí.

(1) cây da.

Giải nghĩa

Ôm không xuể = ôm không vừa.

Tỏa = chìa ra ngoài.

Um sùm = rậm rạp, nhiều lá, nhiều cành. Tụ hội = họp lại, nhóm lại.

Bài tập

Học tiếng - Vui thú - giải trí - xuể - khu đất.

Đặt câu - Trước nhà tràng ta có một…để lúc nghỉ học, học trò ra chơi. - Học rồi thì phải chơi cho…- Cái cột này to quá, tôi ôm không…- Ngồi chỗ có cây mát mẻ, nghe tiếng

chim hót véo von, thật là…lắm.

Có thể bạn muốn xem