Phải sạch sẽ

PHẢI SẠCH SẼ

Khuyên cậu bé ăn ở sạch sẽ

Một cậu bé 'đầu bù tóc rối, mặt mũi nhem nhuốci\ tay chân dơ bẩn. Có người bảo: "Học trò sao mà dơ bẩn thế?" Cậu bé đáp lại rằng: "Học giỏi thì hơn, ở sạch ích gì?" Người

kia cầm lấy tay cậu bé, thong thả mà bảo rằng: "Người ta trước hết phải sạch sẽ, thì mới được khỏe mạnh. Có khỏe mạnh thì trong mình mới được khoan khoái, muốn học tập. Nếu ăn ở dơ bẩn thì hay sinh ra bệnh tật nay đau mai ốm, còn thiết gì đến việc học nữa." - Cậu bé nghe nói, cúi đầu xuống, biết là lời nói phải.

(1) lem luốc.

Giải nghĩa

Đầu bù tóc rối = tóc để không chải chuốt gọn gàng.

Nhem nhuốc = nhọ, bẩn, không rửa ráy cho sạch.

Khoan khoái = sung sướng, dễ chịu.

Bài tập

Học tiếng - Dơ bẩn - nhem nhuốc - đầu bù tóc rối - nay đau mai ốm.

Đặt câu - Một đứa học trò … là đứa lười biếng.- Anh Giáp cứ … thì học làm sao được. - Anh kia mặt mũi… đi học phải thầy mắng. - Người nào … thì trông gớm ghê, không ai muốn đứng gần.

Có thể bạn muốn xem