Thức khuya, dậy trưa

THỨC KHUYA, DẬY TRƯA

Chị bảo hai em đi ngủ

Đêm đã khuya, hai em còn cứ chơi cười mãi. Chị hỏi: "Sao các em chưa đi ngủ thế?

Hai em đáp: Chúng tôi chưa buồn ngủ, hôm nay chúng tôi thức khuya chơi cũng được.

Mai chủ(1) nhật nghỉ, tha hồ mà ngủ trưa.

Chị bảo: không nên. Các em không nên thức khuya: thức khuya hại sức khoẻ lắm. Mà các em cũng không nên dậy trưa: dậy trưa thì nặng nề, khó chịu, mà lại ra lười biếng. Người ta thức ngủ phải có điều độ mới được”.

(1) chúa.

Giải nghĩa

Tha hồ = ý nói ngủ trưa đến bao giờ dậy cũng được. Điều độ = vừa phải.

Bài tập

Học tiếng - Buồn ngủ - nặng nề - khó chịu - điều độ.

Câu hỏi - Tại làm sao không nên thức khuya? Tại làm sao không nên ngủ trưa? Thức ngủ thế nào là phải?

Có thể bạn muốn xem