Người học trò xấu

NGƯỜI HỌC TRÒ XẤU

Học trò biếng nhác

Anh Tam ngày ngày cũng cắp sách đến tràng, nhưng kỳ thực anh ham chơi hơn thích học. Anh biếng nhác lắm. Đã lười nhác, anh lại còn lơ đễnh (lơ lễnh), khó bảo, vô phép và bẩn thỉu(1) nữa. Nên ở trong lớp, thầy quở phạt anh luôn và bạn hữu chúng tôi chẳng mấy người ưa anh được.

Nếu anh Tam không mau mau sửa tính lại, thì chẳng là đáng thẹn với quyển sách anh cắp đến tràng sao!

(1) dơ dáy.

Giải nghĩa

Ham chơi = mê chơi quá.

Lơ đễnh = không để ý vào việc mình làm.

Đáng thẹn = làm điều lỗi mà trong lòng lấy làm xấu hổ.

Bài tập

Học tiếng - Lười biếng - bẩn thỉu - vô phép - lơ đễnh.

Đặt câu - Người học trò không chăm chỉ là…không có tứ là…không có phép là

không sạch sẽ là…

Có thể bạn muốn xem