Yêu mến cha mẹ

YÊU MẾN CHA MẸ

Hai bà cháu

Sáng nay lúc tập viết xong, tôi lại thăm bà tôi. Bà tôi nắm lấy tay tôi mà hỏi rằng:

"Cháu có yêu thầy mẹ cháu không? - Cháu có yêu. - Tại làm sao mà yêu? - Cháu biết rồi, hôm qua thầy giáo mới dạy rằng: Cha mẹ sinh ra con, nuôi cho con lớn, lại chăm cho con học, vậy kẻ làm con phải biết yêu cha mẹ".

Giải nghĩa

Thăm = hỏi han ân cần.

Sinh = đẻ ra.

Bà = người sinh ra hay sinh ra mẹ mình.

Bài tập

Học tiếng - Biết yêu - lớn - chăm - con.

Đặt câu - Cha mẹ sinh ra - Nuôi cho con -Kẻ làm con phải cha mẹ. -Thầy dặn rằng: học trò phải học.