Đứa trẻ có lễ phép

ĐỨA TRẺ CÓ LỄ PHÉP

Cậu bé chắp tay chào ông bà

Anh Bình đang ngồi xem sách, chợt thấy một người khách lạ đến nhà. Anh liền đứng dậy, chấp tay vái chào. Khách hỏi: "Thầy mẹ em có nhà không? Anh đáp: Thưa ông, thầy mẹ con ra chợ vắng cả. Khách bảo: Khi thầy mẹ về thì em nói rằng có ông Bá ở làng bên lại chơi, nhé(1)! Anh Bình cúi đầu nói: Vâng ạ".

Ông khách ra về, khen thầm: thằng bé này thật có lễ phép.

Giải nghĩa

Chợt = vụt chốc, bất thình lình.

Lạ = không quen biết.

Thầm = nghĩ trong bụng không nói ra.

Bài tập

Học tiếng - Chợ - khen - chấp tay - khách lạ.

Đặt câu - Thấy….vào nhà phải chào. - Anh Bình đứng dậy vái chào.- Trẻ có lễ phép

thì ai cũng….- Mẹ tôi ra….vắng.

Có thể bạn muốn xem