Đói cho sạch rách cho thơm

ĐÓI CHO SẠCH RÁCH CHO THƠM

Người giặt quần áo

Người ta ăn mặc bao giờ cũng phải cho sạch sẽ. Quần áo cần phải giặt gỵa luôn. Mình mẩy dẫu có tắm rửa sạch sẽ, mà quần áo dơ bẩn, thì cũng hôi hám, không ai ưa. Người ta chỉ đói cơm đói gạo, nghèo tiền nghèo bạc, chớ không ai đói nuớc, nghèo nuớc bao giờ. Chỉ có lười biếng(1) mới ăn mặc dơ bẩn mà thôi. Ta phải nhớ câu: "Đói cho sạch, rách cho thơm".

(1) làm biếng.

Giải nghĩa

Hôi hám = mùi khó ngửi.

Đói nuớc, nghèo nuớc = ý nói ít nước không có đủ dùng.

Bài tập

Câu hỏi - Áo quần không giặt gỵa thì thế nào? Người để áo quần bẩn mà mặc là người thế nào?