Ăn uống có lễ phép

ĂN UỐNG CÓ LỄ PHÉP

Cả nhà ngồi ăn cơm

Đến bửa ăn, tôi thấy cha mẹ, anh chị ngồi đông đủ cả rồi, tôi mới ngồi. Trước khi ăn, tôi mời cha mẹ, anh chị, rồi tôi mới ăn. Lúc ăn, tôi không nhai nhồm nhoàm, không khua đủa khua bát, và không đánh rơi đánh vãi. Cha mẹ cho món gì, tôi ăn món nấy. Không bao giờ tôi dám đòi ăn thứ nọ thứ kia, hoặc chê ít chê nhiều.

Khi ăn xong, bao giờ tôi cũng nói "xin vô phép"(1) cha mẹ và anh chị rồi tôi mới đứng dậy.

(1) Ở Nam kỳ thì không thế. Khi ăn xong thì hai tay nắm ngang lấy đôi đủa mà xá vài xá, rồi mới đứng dậy.

Giải nghĩa

Nhồm nhoàm = phồng mồm nhai tóp tép (nhóp nhép), không gọn gàng.

Khua = đụng chạm, gõ đập rầm rĩ.

Đánh rơi đánh vãi, có nơi gọi là làm rơi rớt.

Bài tập

Học tiếng - Bửa ăn - mời - khua bát - khua đủa - đánh rơi - đánh vãi.

Câu hỏi - Trước khi ăn thế nào là có lễ phép? Lúc ăn thế nào là ngoan? Khi ăn xong phải nói gì?

Có thể bạn muốn xem