Quốc văn Giáo khoa thư lớp đồng ấu

Bia-quoc-van-giao-khoa-thu-lop-dong-au.png
Bia-quoc-van-giao-khoa-thu-lop-dong-au-1.png

Học vần

Do đặc thù của việc học vần, chỉ gồm các chữ cái, nên Kipkis đăng các bài ở phần này đều ở dạng hình ảnh scan nguyên bản từ sách.
 1. Học nguyên âm i, u, ư
 2. Học nguyên âm o, ô, ơ
 3. Học nguyên âm a, ă, â
 4. Học nguyên âm e, ê, y
 5. Học phụ âm b, l, t
 6. Học phụ âm v, h, x
 7. Học phụ âm d, n, m
 8. Học phụ âm đ, r, s
 9. Học phụ âm c, k, g, p
 10. Học phụ âm ch, nh, th
 11. Học phụ âm ph, kh, tr
 12. Học phụ âm gi, qu, gh, ngh
 13. Bài học ôn đánh vần
 14. Năm dấu và sáu giọng
 15. Ôn phụ âm b, l, t
 16. Ôn phụ âm v, h, x
 17. Ôn phụ âm d, n, m
 18. Ôn phụ âm đ, r, s
 19. Ôn phụ âm c, k, g
 20. Ôn phụ âm ch, nh, th
 21. Ôn phụ âm ph, kh, tr
 22. Ôn phụ âm gi, ng, qu, gh, ngh
 23. Ôn các nguyên âm
 24. Ôn nguyên âm i
 25. Ôn nguyên âm u
 26. Ôn nguyên âm u (tiếp theo)
 27. Ôn nguyên âm ư
 28. Ôn nguyên âm o
 29. Ôn nguyên âm o (tiếp theo)
 30. Ôn nguyên âm ô, ơ
 31. Ôn nguyên âm a, ă, â
 32. Ôn nguyên âm e, ê, y
 33. Bài học ôn tập viết
 34. Chữ viết lối mới, lối cũ

Tập đọc

 1. Tôi đi học
 2. Tập đọc
 3. Tập viết 
 4. Yêu mến cha mẹ
 5. Giúp đỡ cha mẹ
 6. Thân thể người ta
 7. Khuyến học
 8. Đồ dùng của học trò
 9. Tràng học làng tôi
 10. Ăn uống có lễ phép
 11. Đứa trẻ có lễ phép
 12. Những giống vật nuôi trong nhà
 13. Gọi dạ bảo vâng
 14. Người học trò tốt
 15. Người học trò xấu
 16. Đi phải thưa, về phải trình
 17. Thờ cúng tổ tiên
 18. Học trò đối với thầy
 19. Anh em bạn học
 20. Sớm tối thăm nom cha mẹ
 21. Mùa cấy
 22. Mùa gặt
 23. Anh em như thể tay chân
 24. Chú bác cô dì
 25. Thức khuya, dậy trưa
 26. Học quốc ngữ
 27. Cảnh mùa xuân
 28. Mùa mưa
 29. Mấy điều cần cho sức khỏe
 30. Làm ruộng phải mùa
 31. Công việc ngoài đồng
 32. Con gà sống (trống)
 33. Phải sạch sẽ
 34. Cây tre
 35. Chim hoàng anh
 36. Học hành phải siêng năng
 37. Cháu phải kính mến ông bà
 38. Cây to bóng mát
 39. Thờ mẹ kính cha
 40. Đừng để móng tay
 41. Chớ nhổ bậy bạ
 42. Việc cày cấy
 43. Quyển gia phả (gia phổ)
 44. Cái đồng hồ của anh tôi
 45. Ngày giờ
 46. Cầu mưa
 47. Con cóc
 48. Chim chèo bẻo
 49. Thương yêu kẻ tôi tớ
 50. Không nên tắm rửa nước bẩn (nhóp)
 51. Đói cho sạch rách cho thơm
 52. Con trâu với người đi cày
 53. Tham thực cực thân
 54. Cả nhà ai cũng có công việc
 55. Cánh đồng nhà quê

Ghi chú

Trong sách này, những tiếng đứng giữa ngoặc đơn, hay (), là tiếng Trung kỳ của tiếng Bắc kỳ đứng trước; những tiếng có số ở dưới bài là tiếng Nam kỳ của tiếng Bắc kỳ có số viết lên trên (superscript) tương ứng.

Ví dụ 1: này (nầy); (nầy): tiếng “nầy”, đứng giữa ngoặc đơn (), là tiếng Trung kỳ của “này”, tiếng Bắc kỳ.

Ví dụ 2: xin xem câu “Năm nay tôi lên(1) bảy” trong bài “1. TÔI ĐI HỌC” dưới đây và tiếng có số “(1) nên”, bên dưới bài (nhưng không nằm trong phần giãi nghĩa). Ở đây với “(1) nên” có nghĩa là “nên” là tiếng Nam kỳ của “lên” (1) , tiếng Bắc kỳ với số viết lên trên ở đây là (1). Nói cách khác, “lên” là tiếng Bắc kỳ và “nên” là tiếng Nam kỳ có cùng một ý nghĩa. Xin xem chú cước ở cuối bài TIÊU DÂN trong QVGKT - Lớp Đồng Âu.

Ngoài ra với các từ ghép, QVGKT ấn bản năm 1935 hay dùng dấu nối, hay hyphen (-), giữa các từ này. Ví dụ: cao-ráo, lêu-lổng trong QVGKT ấn bản năm 1935. Ngày nay ít ai dùng dấu nối (-) giữa các từ ghép, trừ các từ phiên âm từ các tiếng nước ngoài, như bu-gi, ki-lo-gam (do các từ bougie, kilogramme của Pháp).Trong bản đánh máy này, các từ ghép sẽ không dùng các dấu nối (-), khác với các từ ghép trong nguyên bản QVGKT- Lớp Đồng Âu ấn bản năm 1935.

(Ghi chú của TV).

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!