Quản lý nước theo thời kỳ sinh trưởng của lúa

Quản lý nước theo thời kỳ sinh trưởng

Thời kỳ nẩy mầm: khi bảo quản hạt lúa có độ ẩm < 13%. Khi hút nước đạt 22%, hạt sẽ hoạt động và nẩy mầm tốt ở độ ẩm 25- 35%

04 qlnuoc1.jpg

Thời kỳ mạ

  • Từ gieo đến mũi chông: Giữ ruộng đủ ẩm mạ chóng ngồi và mọc nhanh. Rễ lúa được cung cấp ô xy thuận lợi nên phát triển tốt và quá trình phân giải của nội nhũ cũng thuận lợi.
  • Thời kỳ mạ 3 - 4 lá đến nhổ cấy: Có thể giữ ẩm hoặc lớp nước nông 2-3 cm.
04 qlnuoc2.jpg

Thời kỳ ở ruộng cấy

Từ bén rễ hồi xanh đến đẻ nhánh tối đa và phân hóa đòng đến chín cây lúa rất cần nước. Cần cung cấp nước và duy trì mức nước 3 - 5 cm ở ruộng để lúa sinh trưởng thuận lợi và đạt năng suất cao. Ngược lại, nếu mức nước quá cao, ngập úng sẽ không tốt cho sự đẻ nhánh, làm đốt và vươn lóng.

Sau đẻ nhánh tối đa đến phân hóa đốt: Rút nước phơi ruộng trong khỏang thời gian 10- 12 ngày nhằm hạn chế đẻ nhánh vô hiệu, giúp quá trình làm đốt và dòng thuận lợi hơn.

04 qlnuoc3.jpg

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Có thể bạn muốn xem