Planets - Các hành tinh

Planets - Các hành tinh

Các hành tinh bên trong là sao Thủy, sao Kim, Trái đất và sao Hỏa. Trái đất là hành tinh lớn nhất và đặc nhất trong những hành tinh bên trong. Các hành tinh bên ngoài như sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên vương và sao Hải vương rất lớn (đôi khi được gọi là những hành tinh khổng lồ) với các gia đình vệ tinh lớn. Tất cả những hành tinh này có những đặc điểm khác nhau về nhiệt độ, áp suất không khí, v.v.

(The inner planets are Mercury, Venus, Earth and Mars. The Earth is the largest and densest of the inner planets. The outer planets Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are very big (sometimes called Giant Planets) with large satellite families. All these planets have different characteristics like temperature, atmospheric pressure, etc.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!