Phong cách khoa học trong học tập

CHƯƠNG 3. PHONG CÁCH KHOA HỌC TRONG HỌC TẬP

Không có phong cách khoa học trong học tập, thì năng suất học tập thấp, kiến thức tiếp thu không vững chắc và khó ứng dụng kiến thức trong thực tế.

Với cuộc cách mạng khoa học và kỹ thuật hiện nay, khối lượng kiến thức khoa học tăng theo cấp số nhân và khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Con ng ười không nâng cao được năng suất lao động và chất lượng học tập sẽ luôn lạc hậu với thời đại.

Muốn nâng cao năng suất và chất lượng học tập phải có phong cách khoa học trong tất cả các khâu: nghe giảng, ghi chép, tự học, thực tập, làm bài và viết báo cáo, thuyết trình...

Theo quan điểm thông tin, học tập là một quá trình thông tin gồm các khâu: thu tin, lư u trữ tin và xử lý tin.

Trong đời sống hàng ngày, quá trình thông tin chiếm tới hai phần ba thơ i gian thức của con ng ười, trong đó viết chiếm 9 phần chăm, đọc 16 phần trăm, nói 30 phần trăm và nghe 45 phần trăm.

Nguồn, tác giả

  • Khoa học hóa cách suy nghĩ, làm việc và học tập. Đào Tiến Đức