Phải quan trắc khí tượng bao nhiêu lần một ngày?

Phải quan trắc khí tượng bao nhiêu lần một ngày?

Quan trắc khí tượng là tiến hành quan sát, đánh giá liên tục một cách hệ thống hoặc riêng biệt, đồng thời tiến hành chỉnh lý với những số liệu ghi chép được về tình trạng của không khí như các hiện tượng thời tiết. Các yếu tố khí tượng thủy văn và quá trình biến hóa của chúng. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nội dung và phạm vi của quan trắc khí tượng cũng ngày càng.mở rộng. Các hạng mục quan trắc chủ yếu gồm có mây, tầm nhìn xa, các hiện tượng thời tiết nhiệt độ, độ ẩm, gió, lượng mưa, độ bốc hơi, lượng bức xạ cho tới thời gian Mặt Trời chiếu sáng... Xét theo tính chất, có thể chia làm 2 loại quan trắc bằng mắt và quan trắc bằng các dụng cụ đo. Xét về mặt không gian, quan trắc cũng được chia làm 2 loại: quan trắc mặt đất và quan trắc không gian.

Thông thường, đê đảm bảo tính thống nhất trong công tác quan trắc và tính chuẩn xác của số liệu quan trắc, các máy quan trắc yêu cầu phải thống nhất và các bước tiến hành quan trắc phải thống nhất. Điều ấy cũng có nghĩa là phải tiến hành quan trắc một cách đồng bộ vàogiờ quy định. Có như vậy thì mới có thể đem so sánh số liệu của các trạm với nhau. Theo thông lệ quốc tế, người ta quy định một ngày phải tiến hành quan trắc khí tượng 4 lần, vào các giờ chuẩn theo giờ quốc tế là 00h, 06h, 12h và 18h. Nhưng do có rất nhiều hạng mục quan trắc, các quan trắc viên cũng không thể bảo đảm hoàn thành tất cả những hạng mục ấy vào đúng với giờ quy định. Vì thế người ta quy định trong vòng nửa giờ, trước và sau giờ chuẩn, quan trắc viên phải hoàn thành nhiệm vụ quan trắc theo đúng thứ tự. Nhưng cần chú ý, khi quan trắc áp suất không khí thì cần cố gắng làm vào sát giờ chuẩn.

Việc quan trắc không khí có một ý nghĩa vô cùng quan trọng, nó là cơ sở cho công tác dự báo thời tiết. Những người làm công tác dự báo thời tiết căn cứ vào các số liệu quan trắc này tiến hành nghiên cứu, phân tích về không khí và thời tiết, từ đó đưa ra những dự báo thời tiết cho mọi người.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Tìm hiểu về Trái Đất
  • Biên dịch: Tuấn Minh
  • Nhà xuất bản Lao Động 2007
  • Thực hiện ebook: thuvien-ebook.com