Phải luyện thị dục cũng như luyện trí tuệ/Tự luyện

Tự luyện

Khi luyện đời sống cảm xúc là chúng ta tác động tới nguồn gốc của sinh lực tinh thần. Khéo luyện, biết cách trị các cảm xúc xấu thì ta sẽ thành công, có hạnh phúc. Nếu không biết cách trị thì sẽ gây nhiều tai hại. Vì vậy phần này phải đọc chầm chậm, suy nghĩ kĩ cho hiểu rõ. Tương lai của bạn tùy thuộc cả ở đó. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng công việc sẽ khó khăn, đừng nản chí mà đừng sợ. Can đảm lên như biết bao người đã đi trước bạn.

Câu hỏi

1. Tình cảm với trí tuệ bên nào quan trọng hơn.

2. Trong phần này tôi đã xét những tình cảm nào? Xin bạn kể ra.

3. Có phải tất cả các tư tưởng đều xấu cả không?

4. Vì lẽ gì mà ở trong hoàn cảnh của bác sĩ B.K bạn sẽ không hành động như ông ta?

5. Bạn cho một thí dụ đặc biệt về sự biểu lộ các tình cảm cao thượng.

6. Một người có thể thực sự thông minh, đa văn quảng kiến mà đồng thời lại có những tình cảm hỗn loạn không?

7. Sự căm thù gây những hậu quả gì?

8. Nhà quán quân môn cờ đã mắc lỗi gì?

9. Đối với một kẻ thù thì thái độ nào là hơn cả?

10. Mặc cảm tự ti phát sinh từ tuổi nào?

11. Nó có phải là tật riêng của một hạng người nào đó không? Nếu không thì bạn chứng thực ra.

12. Bạn kể ra sáu kết luận về cảm giác tự ti.

13. Làm sao trị được mặc cảm tự ti?

14. Nếu bạn chưa liệt kê các nỗi sợ của bạn thì bạn nên làm đi; rồi sắp đặt nó theo từng loại chẳng hạn:

a. Sợ các vật cụ thể

b. Các tâm trạng - các nỗi nguy hiểm

15. Bạn gạch dưới các lời khuyên trong đoạn: “Đừng sợ nỗi sợ của bạn”

16. Thế nào là “coi chừng các thị dục của mình”?

17. Thế nào là có tinh thần xã giao?

18. Thế nào là “xung động tốt đẹp, quyết định”?

19. Thế nào là một tình cảm bất ngờ?

20. Thế nào là dùng một cách “điều độ” những tình cảm của mình?

21. Những sách nào có thể bồi dưỡng tình cảm?

22. Theo bạn, tình yêu có giá trị ra sao?

23. Sáu điểm trong đoạn “những suy tư cuối cùng” là những điểm gì?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com