Phải chú ý

Phải chú ý

Sáu là đứa bé hay đãng trí. Ở lớp học, nó chỉ thích nói chuyện, hay là nghênh (67) ra ngoài sân. Sáng hôm nay, thầy giáo hỏi học trò: "Các anh có biết con vật nào là vật to hơn cả không?"

Sáu không để tai nghe câu hỏi của thầy, đứng dậy đáp ngay rằng: "Thưa thầy con ạ".

Anh em cười ầm lên.

Thầy giáo cũng bật cười mà bảo rằng: "Mày là con vật à? Nếu mày học hành cứ lơ đễnh như thế, thì ngày sau dốt nát, cũng chẳng khác gì con vật".

Phải chú ý. Lúc học, ta không nên đãng (lãng) trí. Ta phải chú ý vào lời thầy giảng, thì học mới chóng tấn tới.

Chú thích

(67) vác mặt

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!