Phải có thứ tự

PHẢI CÓ THỨ TỰ

Con Phong gấp áo

Đồng hồ đánh bảy giờ. Con Phong ung dung cắp sách đi học. Trong cặp nó đã sắp sẵn đủ cả sách, vở, bút(1), mực, bút chì và những đồ dùng khác. Ở lớp học cần đến cái gì, là có ngay. Nó không bỏ quên hay để mất cái gì bao giờ.

Hết buổi học về, Phong thay áo, treo lên mắc hay xếp vào hòm (rương), rất cẩn thận. Nên quần áo của Phong lúc nào trông cũng như mới.

Cả đến những chăn(2), gối, ở trên giường, giày, guốc để ở dưới đất, các đồ chơi để trong rương Phong cũng thu xếp đâu vào đấy, thật là gọn ghẽ. Nên khi dùng đến cái gì, là thấy ngay, không phải tìm (kiếm) mất công mất thời giờ. Phong là một đứa bé có thứ tự, ta nên bắt chước.

(1) viết. - (2) mền.

Giải nghĩa

Ung dung = ôn hòa, thư thả.

Gọn ghẽ = cái gì cũng có một chỗ để, không bỏ bậy, bỏ bạ.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!