Phải bạo dạn mới được

PHẢI BẠO DẠN MỚI ĐƯỢC

Thằng Ba hoảng sợ

Thằng Ba vào giường ngủ. Đèn đuốc tắt cả rồi. Ba hoảng sợ kéo chăn(1) trùm kín mít. Một lát, vừa mở chăn ra, Ba kêu lên một tiếng: "ôi chao! Có người rình rập ven tường!". Bà mẹ nghe tiếng, vội vàng cầm đèn chạy vào hỏi: "Cái gì thế, cái gì mà kêu thế?".

- ôi chao! Có người.

- Người đâu? Đâu nào?

Ba ngổm(2) dậy, trỏ vào tường, thì ra chỉ có cái áo treo ở đấy. Lúc bấy giờ Ba mới hoàn hồn.

Bà mẹ vừa cười vừa nói: "Rõ sợ hão sợ huyền. Con trai đâu mà nhút nhát như vậy! "

Ba lấy làm xấu hổ, lại nằm xuống ngủ.

(1) mền. - (2) xổm.

Giải nghĩa

Hoảng sợ = thốt nhiên sợ ở đâu đến.

Hoàn hồn = lúc sợ như mất hồn đi rồi lại tỉnh lại.

Sợ hão sợ huyền = sợ cái không đáng sợ.

Có thể bạn muốn xem