Phương pháp bón phân theo bảng so màu lá lúa

Phương pháp bón phân theo bảng so màu lá lúa

1. Bảng so màu lá lúa

Được chế tạo theo công nghệ của Nhật Bản nhằm xác định màu sắc lá lúa để dự đoán tình trạng dinh dưỡng Đạm ở cây. Bảng có 6 khung màu từ xanh vàng nhạt đến xanh đậm.

2. Cách sử dụng

+ Xác định tình trạng dinh dưỡng ở cây:

Đưa lá luá vào khung, đồng thời di chuyển cho tới khi trùng với màu trong khung là được. Màu lá trùng với màu khung thứ nhất, hai, hoặc ba... thì được ghi nhận tình trạng đạm trong cây ở số đó.

05 bonphansomau.jpg

+ Chọn lá trên cùng đã phát triển đầy đủ để so màu:

Đo khoảng 20 lá của các khóm lúa khác nhau để lấy số trung bình. Số trung bình này thể hiện tình trạng dinh dưỡng đạm trong cây của ruộng lúa. Cứ 7 ngày đo một lần, tính từ ngày thứ 14 sau khi gieo hoặc cấy để xác định chính xác thời điểm cần thúc đạm.

Thời kỳ bón thúc đạm:

Bón thúc đạm thích hợp nhất khi lá lúa có màu sắc như ở khung chuẩn (số 3- 5) tuỳ theo giống lúa. Thí dụ, Giống lúa ngắn ngày cao sản ở ĐBSCL có khung số 4 là chuẩn. Khi lá lúa có màu tương tự như khung số 4, có nghĩa lúa thiếu đạm. Vì vậy, cần thúc đạm ngay cho lúa.

Liều lượng bón theo bảng hướng dẫn dưới đây.

Lieu-luong-bon-thuc-dam.png

Nguồn

  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Có thể bạn muốn xem