Phát triển kĩ năng học tập ở đại học

Phát triển kĩ năng học tập ở đại học

Kipkis trân trọng giới thiệu cuốn sách "Phát triển kĩ năng học tập ở đại học" - cuốn sách tham khảo về phương pháp học tập dành cho sinh viên, được xuất bản bởi Trung tâm thông tin Đại học Văn Lang, Tp Hồ Chí Minh – 11/2014.

Các bài viết dùng để soạn ra cuốn sách này lấy từ Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Kĩ năng và tri thức

 1. Tri thức và kĩ năng
 2. Tri thức và kĩ năng/1
 3. Tri thức và kĩ năng/2
 4. Tri thức và kĩ năng/3
 5. Tri thức và kĩ năng/4
 6. Tri thức và kĩ năng/5
 7. Tri thức và kĩ năng/6
 8. Kĩ năng được cần
 9. Giữ kĩ năng kĩ thuật được cập nhật
 10. Kĩ năng chuyển đổi được
 11. Kĩ năng kĩ thuật là không đủ
 12. Đối thoại về công nhân có kĩ năng
 13. Nhu cầu về công nhân có kĩ năng
 14. Công nhân có kĩ năng
 15. Cuộc chiến yên tĩnh về công nhân có kĩ năng
 16. Các kĩ năng bị lạc hậu
 17. Lỗ hổng kĩ năng
 18. Cảnh quan kĩ năng
 19. Học kĩ năng mới/1
 20. Học kĩ năng mới/2
 21. Học kĩ năng mới/3
 22. Kĩ năng tương lai
 23. Kĩ năng tương lai/2
 24. Bằng cấp và kĩ năng
 25. Việc làm và kĩ năng/1
 26. Việc làm và kĩ năng/2
 27. Việc làm và kĩ năng/3
 28. Cơ hội việc làm và kĩ năng được cần
 29. Kĩ năng có nhu cầu cao/1
 30. Kĩ năng có nhu cầu cao/2
 31. Kĩ năng thế kỉ 21
 32. Kĩ năng thế kỉ 21/2
 33. Kĩ năng kĩ sư phần mềm
 34. Công nghệ mới, kĩ năng mới và nhu cầu mới

Kĩ năng mềm

 1. Kĩ năng mềm
 2. Kĩ năng mềm/1
 3. Kĩ năng mềm/2
 4. Kĩ năng mềm/3
 5. Kĩ năng mềm/4
 6. Kĩ năng mềm/5
 7. Kĩ năng mềm/6
 8. Kĩ năng mềm/7
 9. Kĩ năng con người
 10. Học kĩ năng mềm
 11. Phát triển kĩ năng mềm/1
 12. Phát triển kĩ năng mềm/2
 13. Kĩ năng học tập
 14. Kĩ năng lắng nghe
 15. Kĩ năng trao đổi/1
 16. Kĩ năng trao đổi/2
 17. Kĩ năng nghe, nói, trao đổi
 18. Kĩ năng tư duy phê phán
 19. Kĩ năng giải quyết vấn đề
 20. Giải quyết xung đột
 21. Kĩ năng trình bày
 22. Kĩ năng ngoại ngữ
 23. Thói quen đọc
 24. Lời khuyên về đọc
 25. Tại sao bạn cần làm việc tổ?

Kĩ năng cứng

 1. Kĩ năng công nghệ thông tin
 2. Học kĩ năng công nghệ thông tin trực tuyến
 3. Kĩ năng công nghệ nào được cần tới?
 4. Kĩ năng quản lí dự án phần mềm
 5. Kĩ năng quản lí phần mềm
 6. Kĩ năng nóng: Quản lí dịch vụ
 7. Kĩ năng kĩ nghệ phần mềm
 8. Kĩ năng phát triển web/1
 9. Kĩ năng phát triển web/2
 10. Kĩ năng Big Data
 11. Học kĩ năng Big Data ở đâu?
 12. Tính toán mây: miền mới, kĩ năng mới
 13. Kĩ năng tính toán mây
 14. An ninh máy tính
 15. Nghề nghiệp trong an ninh máy tính

Kĩ năng doanh nghiệp

 1. Kĩ năng kĩ thuật và doanh nghiệp
 2. Kĩ năng doanh nghiệp - kĩ thuật
 3. Kĩ năng doanh nghiệp mới
 4. Kĩ năng của nhà doanh nghiệp/1
 5. Kĩ năng của nhà doanh nghiệp/2
 6. Công nghệ mới, kĩ năng mới, nhu cầu mới
 7. Làm sao là nhà doanh nghiệp thành công
 8. Nhà doanh nghiệp cần gì?

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Phát triển kĩ năng học tập ở đại học
 • Biên tập và xuất bản: Trung tâm thông tin Đại học Văn Lang, Tp Hồ Chí Minh – 11/2014
 • Nguồn: Các bài viết dùng để soạn ra cuốn sách này lấy từ Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!