Phát huy mọi tiềm năng mình có để vượt hơn người khác trong mọi lĩnh vực

1. Phát huy mọi tiềm năng mình có để vượt hơn người khác trong mọi lĩnh vực

Cao Quân từ nhỏ ham chơi, không thích học, thành tích học tập rất tồi tệ. Cha mẹ thường anh ta là ngu đần; lâu dần, Cao Quân cũng cảm thấy mình đần, không hề chú tâm vào học tập. Miễn cưỡng học hết cấp hai, Cao Quân không muốn học tiếp lên nữa. Người cậu biết chuyện, trách anh ta: “Khi cháu chơi, luôn nghĩ ra trò mới, thì cháu đâu có ngu đần? Nếu cháu đem sự ham mê trong chơi bời vào trong học tập, nhất định sẽ thi được vào đại học”. Cao Quân được khích lệ, bắt đầu vùi đầu vào học, quả nhiên ba năm sau cậu đã thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!