Nhu yếu cảm giác và tính tò mò

Chương X - Nhu yếu cảm giác và tính tò mò

Những xu hướng mà đối tượng là đời tinh thần của ta, có thể chia ra làm 3 loại, thuộc về 3 năng lực: cảm tính, trí tuệ và ý lực.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!