Nhiệt độ của mặt trời giúp hình thành đám mây như thế nào?

Nhiệt độ của mặt trời giúp hình thành đám mây như thế nào?

4. How does the Sun's heat help in forming clouds?

The Sun's heat makes water from the soil, rivers, seas evaporate into the air. This evaporated water forms clouds and they may fall as rain, snow or hail on the earth.

Nhiệt độ của mặt trời giúp hình thành đám mây như thế nào?

Nhiệt độ của mặt trời làm nước từ đất, các dòng sông, biển bốc hơi vào không khí. Nước bốc hơi này hình thành các đám mây và chúng có thể rơi xuống đất dưới dạng mưa, tuyết hoặc mưa đá.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-2.png

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!