Những yếu tố quyết định số phận con người

Những yếu tố quyết định số phận con người

Người nào thành công cũng là một người thân tự lập thân (self-made man); nhưng sự thực thì ngoài những nỗ lực của người đó ra cũng còn nhờ nhiều yếu tố khác nữa, không hoàn toàn tùy thuộc người đó.

Chẳng hạn:

1. Địa vị của chúng ta trong xã hội, một phần đã được định đoạt sẵn cho ta rồi.

2. Có một số người tham gia vào sự định đoạt đó, nhưng chỉ tới một mức nào đó thôi.

3. Hoàn cảnh vật chất cũng định địa vị của ta trong xã hội, nhưng không hoàn toàn định hết.

4. Đôi khi còn nhờ may rủi mà chúng ta có địa vị đó trong xã hội.

5. Gần như hoàn toàn là chính ta định địa vị của ta trong xã hội.

Mấy điểm đó mâu thuẫn nhau ư? Không đâu. Xin bạn đọc lại đi, dùng óc phán đoán, vô tư mà xét kỹ đi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Con đường lập thân
  • Tác giả: W.J.Ennever
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên
  • Năm xuất bản: 1999
  • Tạo file DOC: Hoi_ls
  • Sửa lỗi: Goldfish
  • Tạo eBook: Hoi_ls
  • Ngày hoàn thành: 14/08/2013
  • Nguồn: e-thuvien.com