Những vấn đề liên quan tới bộ phận sinh dục và bài tiết

Chương VI. Những vấn đề liên quan tới bộ phận sinh dục và bài tiết

Trẻ em thường đái dầm vì chưa chủ động điều khiển được hoạt động của bọng đái. Đa số các cháu cứ như thế cho tới tuổi lên 4, lên 5. Một số không kiểm soát được cả cơ bắp ở hậu môn nên còn tật ị đùn nữa. Có cháu đái dầm cả ban ngày lẫn ban đêm. Số đông, thường chỉ đái dầm vào ban đêm.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 230 lời giải về bệnh tật trẻ em
  • Tác giả: Viện thông tin thư viện y học trung ương
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com (2001)
"Like" us to know more!