Những trẻ em phải lấy tivi làm bạn thật đáng thương

Những trẻ em phải lấy tivi làm bạn thật đáng thương

Nếu trẻ em mải mê với tivi, trò chơi điện tử, video, máy tính, điện thoại,... thì sẽ có ảnh hưởng xấu đến sự trưởng thành khỏe mạnh của tâm hồn. Trẻ sẽ thiếu trải nghiệm tiếp xúc với con người và thiên nhiên, không phát triển được năng lực xây dựng mối quan hệ với con người và lòng quan tâm tới người khác, cảm giác thực về sự sống và cái chết hời hợt, không phân biệt được hiện thực và giả tưởng...

Hãy tạo cơ hội cho trẻ tham gia vào các hoạt động vui chơi với bè bạn, trải nghiệm, tiếp xúc với thiên nhiên; đồng thời tạo ra các quy định để ngăn ngừa việc trẻ say mê quá mức tivi, trò chơi điện tử, video, máy tính, điện thoại,... và giúp trẻ có thói quen tuân thủ các quy định đó. Ví dụ như khi chọn các phần mềm trò chơi điện tử trên tivi, phải chú ý đến các dấu hiệu thể hiện độ tuổi của đối tượng sử dụng tùy theo nội dung trò chơi.

Mặt khác, cha mẹ hãy cùng xem những chương trình có ích với con và cùng con thảo luận về những chủ đề đó.

Dấu hiệu thể hiện độ tuổi đối tượng do CREO (Cơ quan kiểm định giải trí máy tính) thực hiện thông qua việc tiến hành đọc các phần mềm trò chơi dùng cho gia đình và xác định, thể hiện độ tuổi đối tượng tùy theo từng trò chơi. Tổ chức này tiến hành điều tra xem sự thể hiện bạo lực, tính dục và nội dung phản xã hội trong nội dung từng trò chơi ở mức độ nào, sau đó quyết định độ tuổi của đối tượng sử dụng.

Thông tin về hệ thống CREO và tình hình kiểm định các trò chơi có thể tìm thấy ở địa chỉ sau: http://www.cero.gr.jp/rating.html

Không được để trẻ say mê quá mức tivi và trò chơi điện tử (*)!

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-34.jpg
Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-35.jpg

Thời gian xem tivi và video

Mỗi ngày (từ thứ hai đến thứ sáu) xem tivi, video, DVD bao lâu?

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-36.png
Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-37.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
"Like" us to know more!