Những khía cạnh nghề nghiệp của giáo dục/Tóm lại

Tóm lại

Một thiên hướng nghề nghiệp nghĩa là một hoạt động diễn ra liên tục dưới bất kỳ hình thức nào nhằm cung ứng dịch vụ cho người khác và nó đòi hỏi cá nhân phải sử dụng các khả năng của mình để đem lại các kết quả. Câu hỏi về mối quan hệ giữa nghề nghiệp và giáo dục đã nêu bật những vấn đề đã được đề cập ở các chương trước về mối liên hệ giữa tư duy và hoạt động thể xác; giữa sự phát triển có tính hữu thức của cá nhân và đời sống liên kết; giữa văn hóa có tính lý thuyết và ứng xử thực hành đem lại kết quả xác định; giữa kiếm sống và quyền xứng đáng được hưởng sự nhàn hạ. Nói chung, sự phản đối sự công nhận các khía cạnh nghề nghiệp của đời sống trong giáo dục (ngoại trừ ba chữ “R” thực dụng tại tiểu học) luôn đi kèm với sự bảo tồn những lý tưởng quý tộc trị trong quá khứ. Song, trong tình hình hiện nay, có một xu hướng nhân danh điều được gọi là dạy nghề, và nếu xu hướng này được đưa ra thực hiện, nó sẽ củng cố các quan niệm nói trên để chúng trở thành một hình thức thích hợp với nền công nghiệp hiện hữu. Xu hướng đó là như sau: giáo dục có tính nhân văn và văn hóa theo kiểu truyền thống vẫn được tiếp tục duy trì cho một số ít người có đủ điều kiện kinh tế để hưởng kiểu giáo dục đó, và cho phép số đông được hưởng một kiểu giáo dục hạn hẹp nhằm đào tạo kiến thức cụ thể của các nghề nghiệp chuyên môn, những nghề nghiệp được thực hiện dưới sự chỉ huy của người khác. Hiển nhiên, kiểu giáo dục này chỉ đơn giản là một sự tiếp tục duy trì sự phân hóa xã hội theo kiểu truyền thống, cùng với các thuyết nhị nguyên đối ứng về tinh thần và đạo đức. Song, điều này lại có nghĩa là kiểu giáo dục đó tiếp tục duy trì trong hoàn cảnh mà nó chẳng còn nhiều lý do để tồn tại. Bởi đời sống công nghiệp giờ đây phụ thuộc quá nhiều vào khoa học và nó tác động quá mật thiết tới mọi hình thái của giao tiếp xã hội, vì thế mà [nền giáo dục] có cơ hội để sử dụng nó vào việc phát triển trí tuệ và tính cách. Hơn nữa, nếu nền giáo dục sử dụng đời sống công nghiệp một cách đúng đắn, việc làm đó sẽ tác động trở lại tới trí thông minh và mối hứng thú để làm thay đổi những đặc điểm có hại về mặt xã hội của trật tự công nghiệp và thương mại hiện tại xét trong mối liên quan đến luật pháp và sự quản trị. Điều này sẽ hướng nguồn dự trữ lòng cảm thông xã hội mỗi ngày lớn dần vào mục đích mang tính kiến tạo, thay vì phó mặc nó cho một tình cảm bác ái phần nào mù quáng. Những ai tham gia vào các nghề nghiệp của nền công nghiệp sẽ được phép ham muốn và có khả năng tham gia vào sự kiểm soát xã hội, và khả năng trở thành người làm chủ vận mệnh nghề nghiệp của mình. Họ sẽ được phép làm cho các đặc điểm kỹ thuật và cơ khí quá rõ rệt của hệ thống cơ giới của nền sản xuất và phân phối của chúng ta trở nên thấm đẫm ý nghĩa. Đối với những người hiện tại có ít các cơ hội kinh tế hơn thì tình hình vẫn chưa thể được như vậy. Nhờ có các đại diện của bộ phận có đặc quyền hơn của cộng đồng [tham gia vào trong đời sống công nghiệp], mối thiện cảm dành cho lao động sẽ gia tăng, con người sẽ có thêm một xu hướng trí tuệ biết phát hiện những yếu tố văn hóa trong hoạt động vì mục đích thực tế, và nâng cao ý thức về trách nhiệm xã hội. Nói cách khác, ngày nay vấn đề của giáo dục nghề nghiệp sở dĩ có vị trí quan trọng bởi việc nó tập trung hai câu hỏi cơ bản vào trong một vấn đề cụ thể: - Trí thông minh được vận dụng tốt nhất khi nó tách rời hay nằm bên trong hoạt động kiểm soát Tự nhiên vì mục đích của con người, và văn hóa cá nhân được duy trì tốt nhất trong các điều kiện có tính ích kỷ hay trong các điều kiện xã hội. Chương này không đưa ra sự bàn luận chi tiết bởi vì kết luận nói trên chỉ mới tóm tắt sự bàn luận của các chương từ XV đến XXII, bao gồm cả Chương XXII.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Dân ghủ và giáo dục
  • Tác giả: John Dewey
  • Dịch giả: Phạm Anh Tuấn
  • Công ty phát hành: Phương Nam
  • Nhà xuất bản: NXB Tri Thức, 03/2010
  • Thực hiện ebook: tamchec (3/10/2014)
  • Soát lỗi: thanhhaitq, tamchec
  • Nguồn: tve-4u.org