Những cách tự học

1. Những cách tự học

Có nhiều cách tự học. Lấy đại cương mà xét thì ta thấy 2 cách chính:

- Tự học mà có người chỉ dẫn.

- Tự học mà không có người chỉ dẫn.

Trong cách thứ nhất ta nên kể lối:

- Theo một lớp giảng công hay tư.

- Theo một lớp hàm thụ.

- Nghe diễn thuyết.

Trong cách thứ nhì, có những lối:

Kipkis.com-Tu-hoc-mot-nhu-cau-cua-thoi-dai-03.jpg

Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt xét từng cách một.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tự học - Một nhu cầu của thời đại
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nguồn: Bản scan do Townguyen cung cấp (e-thuvien.com)
  • Đánh máy: Trieuthoa
  • Tạo eBook lần đầu và tạo lại: Goldfish (10-06-2013)