Những điều bạn nên biết về cơ thể con người/Giới thiệu

Cơ thể con người/Giới thiệu

Introduction

The human body is an intricate, yet soplicated machine. The more we understand it the more we marvel at its perfection and excellence.

The way the human body grows and develops out of a single cell is very difficult to comprehend for an average individual. In fact, cells are the main building blocks of not only the human body, but all the living-'hn-gson this earth.

As the cells divide and multiply, the human body takes shape and its vital organs are formed. Over the centuries, the efforts of various scientists have helped in increasing our understanding of its different parts and systems and their functioning, thus making us better informed about my body.

The present book, 'Human Body', is a part of Early Learner's Children's Knowledge Series, which seeks to acquaint the new generation with the mysteries of the human body. The, main objective of this book is to -present the intricate processes and facts related to our body in an; interesting and unique questions and answers form; the style liked and appreciated by majority of children.

The questions and answers included in this book are selected after serious research. They not- only provide basic information about our body, bit also educate children on other subjectsrelated to it, such as genetic engineering, antibiotics and diseases. The facts are presented in an easy to understand language along with colorful and attractive illustrations.

Giới thiệu

Cơ thể con người là một bộ máy phức tạp mà tinh vi. Chúng ta càng hiểu biết về nó thì chúng ta càng kinh ngạc về sự hoàn hảo và tuyệt vời của nó.

Phương thức mà cơ thể con người tăng trưởng và phát triển nên từ một tế bào duy nhất là rất khó hiểu đối với một người bình thường. Trong thực tế, thì các tế bào là những khối kiến tạo chính không chỉ của cơ thể con người mà còn của tất cả sinh vật khác trong trái đất này.

Khi các tế bào phân chia và nhân lên, cơ thể con người có được hình dạng và các cơ quan sống còn được hình thành. Trải qua nhiều thế kỷ, những nỗ lực của nhiều nhà khoa học khác nhau đã giúp làm gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về những phần khác nhau và những hệ thống khác nhau và hoạt động của chúng, giúp chúng ta có được thông tin tốt hơn về cơ thể của chúng ta.

Cuốn sách này “Cơ thể con người”, là một phần trong loại sách “Kiến thức ban đầu cho trẻ em”, có mục đích nhằm giới thiệu với thế hệ trẻ những bí mật của cơ thể con người.

Mục tiêu chính của cuốn sách này là để giới thiệu những quy trình và những sự kiện phức tạp liên quan đến cơ thể của chúng ta dưới dạng câu hỏi và câu trả lời lý thú và độc đáo; là phong cách mà phần lớn trẻ em thích thú và ưa chuộng.

Những câu hỏi và câu trả lời trong sách này được chọn lọc từ việc nghiên cứu nghiêm túc. Chúng không chỉ cung cấp thông tin cơ bản về cơ thể của chúng ta mà còn dạy cho trẻ em về nhiều đề tài khác liên quan, như kỹ thuật di truyền, các kháng sinh và các bệnh. Những dữ kiện được trình bày bằng một ngôn ngữ dễ hiểu cùng với những hình ảnh minh họa bằng màu hấp dẫn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!