Những điều bạn nên biết về cơ thể con người

Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
Human Body - Cơ thể con người

Cuốn sách này “Cơ thể con người”, là một phần trong loại sách “Kiến thức ban đầu cho trẻ em”, có mục đích nhằm giới thiệu với thế hệ trẻ những bí mật của cơ thể con người.

Mục tiêu chính của cuốn sách này là để giới thiệu những quy trình và những sự kiện phức tạp liên quan đến cơ thể của chúng ta dưới dạng câu hỏi và câu trả lời lý thú và độc đáo; là phong cách mà phần lớn trẻ em thích thú và ưa chuộng.

Những câu hỏi và câu trả lời trong sách này được chọn lọc từ việc nghiên cứu nghiêm túc. Chúng không chỉ cung cấp thông tin cơ bản về cơ thể của chúng ta mà còn dạy cho trẻ em về nhiều đề tài khác liên quan, như kỹ thuật di truyền, các kháng sinh và các bệnh. Những dữ kiện được trình bày bằng một ngôn ngữ dễ hiểu cùng với những hình ảnh minh họa bằng màu hấp dẫn.

MỤC LỤC

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về cơ thể con người
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản, Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!