Những ích lợi của mỹ cảm

II. Những ích lợi của mỹ cảm

Muốn cho ta thấy đẹp thì phải có một vật gì đẹp đã. Nếu vật đó mất đi, cảm giác của ta cũng mất đi. Vậy bảo vật, tự nó không đẹp, ta cho là nó đẹp, là trái hẳn với sự thực. Nhưng ta cũng phải nhận rằng những cảm giác đó, tùy vật mà cũng tùy người nữa. Tùy người nghĩa là tùy học thức rộng hay không của ta, tùy óc tưởng tượng của ta mạnh hay không. Cái gì làm cho đời sống của ta phát triển, thì ta cho là đẹp. Cái gì làm cho tinh lực tiềm phục của ta tỉnh dậy hơn cả và có dịp phát ra mạnh mẽ hơn cả, là cái ấy đẹp hơn cả.

Do đó mà ta mới đặt ra nhiều bực trong cái đẹp và đặt cái đẹp tinh thần trên cái đẹp của tình cảm, của tư tưởng và đẹp này trên cái đẹp hoàn toàn thuộc về hình thể.

Vì sự liên đới mật thiết giữa những bộ phận của ta, cho nên một cảm giác dễ chịu có thể gợi ra được nhiều cảm giác khác nữa, như chỉ nhìn một đóa hoa, ta cũng thấy nó thơm, nghe một âm thanh nào, ta cũng nghĩ đến vài màu sắc (điều đó nói ở chương II). Không những vậy, cảm giác lại còn gợi được cảm tình nữa, cho nên trông cây cỏ mà nhớ quê, nghe đàn mà vui hoặc buồn.

Không cảm giác nào có tính cách cá nhân và không vị lợi bằng mỹ cảm. Nó có tính cách cá nhân vì mỗi người có một quan niệm về vẻ đẹp và quan niệm ấy còn tùy lúc mà thay đổi nữa. Nó có tính cách không vị lợi vì trước cái đẹp ta quên ta đi và còn muốn chia cái vui của ta cho người khác nữa. Vì vậy cái đẹp mới có một giá trị xã hội rất lớn. Nó làm cho chúng ta sống một đời cao thượng hơn, quên những tư lợi nó chia rẽ chúng ta ra.

Nó lại có một giá trị tinh thần nữa, vì yêu cái đẹp, như sau này tôi sẽ nói là tập yêu điều thiện.

Sau cùng, lòng yêu cái đẹp còn giúp ta được nhiều việc, vì có yêu cái đẹp, ta mới tiến được, muốn cho công việc của ta mỗi ngày một hoàn thiện hơn được. Diễn được lý tưởng đó ra, là làm được một công trình mỹ thuật. Vậy không có mỹ cảm thì không có nghệ thuật.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Huấn luyện tình cảm
  • Tác giả: Pierre Félix Thomas
  • Lược dịch: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Thanh Niên, 2000
  • Thực hiện ebook: langnghe
  • Nguồn: thuvien-ebook.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!