Nhịp điệu cuộc sống của trẻ

2. Nhịp điệu cuộc sống của trẻ

Nhịp điệu cuộc sống là một trong những nguồn năng lượng cho sự trưởng thành khỏe mạnh của trẻ em

Kipkis.com-So-tay-giao-duc-gia-dinh-Nhat-Ban-16.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Sổ tay giáo dục gia đình Nhật Bản
  • Tác giả: Bộ giáo dục, văn hóa, thể thao, khoa học và công nghệ Nhật Bản
  • Dịch giả: Nguyễn Quốc Vương
  • Nhà xuất bản Phụ nữ
"Like" us to know more!