Nhân hòa

Nhân hòa
Nhân hoà

Nhân hoà, cuốn sách nói về “kế sách” thường dùng cho giao tiếp hàng ngày. Giới thiệu phương pháp làm thế nào để nhận biết người và dùng người. Và đặc biệt nó thật sự hữu dụng cho các nhà kinh doanh.

MỤC LỤC

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Nhân hòa
  • Tác giả: Bạch Huyết
  • Dịch giả: Nguyễn Văn Mậu
  • Nhà xuất bản Hà Nội 2008
  • Ebook: TVE-4U.org
"Like" us to know more!