Nhà thiên văn học người Phần Lan Copernicus đã đưa ra thuyết gì?

Nhà thiên văn học người Phần Lan Copernicus đã đưa ra thuyết gì?

2. What was the theory given by the Polish astronomer Copernicus?

Polish astronomer Copernicus stated that the Sun was the centre of the Universe, not the Earth.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-3.jpg

Nhà thiên văn học người Phần Lan Copernicus đã đưa ra thuyết gì?

Nhà thiên văn học người Ba Lan Copernicus đã cho rằng Mặt trời mới là trung tâm của Vũ trụ, không phải là Trái đất.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!