Nhà thông thái đoán lòng người

31. Nhà thông thái đoán lòng người

Có một nhà thông thái làm quan to ở trong cung. Một hôm, ông nói với các viên quan rằng:

- Tôi có thể biết hết được trong lòng các ông đang nghĩ gì.

Các viên quan nhao nhao tranh luận, ai cũng nói là không thể được, đồng ý đánh cuộc với nhà thông thái. Nếu đoán đúng, mỗi người lập tức phải trả cho ông ta một lạng bạc, còn nếu đoán sai ông ta phải cho mỗi người một lạng bạc.

Nhà thông thái đề nghị để Hoàng đế đứng ra làm trọng tài, mọi người đều đồng ý.

Hoàng đế nghe nói vậy thì cười, nói với ông ta:

- Đố cái gì chả đố, lại đi đố chuyện đoán lòng người. Bao nhiêu người thế kia, ngươi ta nghĩ cái gì, khanh làm sao đoán được? Trẫm xem ra, chuyến này khanh thua mất thôi.

Cuộc thi đố bắt đầu. Nhà thông thái nói:

- Trong lòng các chư vị đại nhân nghĩ cái gì, tôi biết rất rõ. Tôi nói ra, nếu chư vị cho là sai thì phản bác, nếu cho rằng tôi nói đúng như trong bụng các vị đang nghĩ thì xin mỗi vị hãy đưa cho một lạng bạc.

Nói đến đây, nhà thông thái hơi chau mày, nhìn mọi người. Các quan viên thì ai nghĩ chuyện riêng của người ấy.

Nhà thông thái nhìn mọi người khắp lượt rồi nhẹ nhàng nói vài câu. Quả nhiên, các quan lại đều phải đồng ý với ý kiến của các nhà thông thái, cúi đầu xin thua.

Bạn có biết nhà thông thái đã nói gì không?

Giải đáp:

Ông ta đưa mắt nhìn, rồi khẳng định:

- Các chư vị đại nhân đang ngồi tại đây, trong lòng đều nghĩ là: Cả cuộc đời mình đều trung thành với Hoàng đế, vĩnh viễn không bao giờ có âm mưu chống đối tạo phản. Có phải tất cả đều nghĩ như thế cả không? Vị nào không nghĩ như vậy, xin nói ngay ra cho!

Các quan viên nghe đến đây thì nhìn nhau chằm chằm, mồm há hốc ra mà lưỡi cứng lại. Trước mặt Hoàng đế, ai dám bác lại lời của nhà thông thái? Như vậy chẳng khác nào trước Hoàng đế mà lại tuyên bố là mình bất trung, chỉ có nước mất đầu!

Mọi người phải thừa nhận với nhà thông thái là mình chịu thua. Và mỗi người đành đưa cho ông ta một lạng bạc.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Đố khéo giảng hay nâng cao trí tuệ
  • Tác giả: Thái Quỳnh Tân
  • Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin, 2007
  • Nguồn: TVE, tamnt07

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!