Nhà ở phải sạch sẽ và có ngăn nắp

NHÀ Ở PHẢI SẠCH SẼ VÀ CÓ NGĂN NẮP

Nhà ở sạch sẽ

Độ nọ tôi có vào chơi nhà anh Thanh, mà tôi còn nhớ mãi đến bây giờ. Nhà anh ta chẳng lấy gì làm giàu có lịch sự, nhà gianh (tranh), vách đất, nhưng thật là sạch từ cổng sạch vào.

Trong nhà bày ít đồ đạc, chỉ những đồ tre gỗ xuyềnh xoàng thôi, nhưng cái nào cái nấy, xếp đặt có hàng lối phân minh, ngăn nắp chỉnh tề. Kể từ bức tranh dán trên vách, cho đến cái khóm hoa, giàn lý trước cửa, cái gì cũng có ý vị [nhị] cả, ai ngó thấy cũng phải ưa.

Ây thế mới biết người ta không kỳ giàu nghèo, hễ ai biết xếp đặt cho có ngăn nắp, và biết giữ gìn cho được sạch sẽ, thì dẫu ở đâu cũng vui cũng đẹp.

Giải nghĩa

Xuyền xoàng = không có cái gì là trang hoàng lịch sự.

Ngăn nắp = có trật tự, đâu ra đấy.

Ý nhị = có vẻ đẹp con mắt và có thú vị.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!