Ngoan (giỏi) được khen, hư phải chê

NGOAN (GIỎI) ĐƯỢC KHEN, HƯ PHẢI CHÊ

Đứa bé ngoan và đứa bé hư

Đứa bé(1) yêu mến cha mẹ, vâng lời thầy dạy, là đứa ngoan. Đứa bé kính nể anh chị, nhường nhịn các em, cũng là đứa ngoan. Đứa bé biết lễ phép, ăn ở tử tế với cả mọi người, cũng là đứa ngoan. Ngoan thì ai cũng yêu, cũng khen, cũng chiều chuộng.

Còn những đứa bé không kính mến cha mẹ, không nghe lời thầy dạy, không nhường nhịn anh em và xấc láo với cả mọi người, đều là những đứa hư cả. Hư thì ai cũng ghét, cũng chê, cũng mắng mỏ (la mắng). Vậy các trẻ con đứa nào cũng nên ăn ở cho ngoan ngoãn.

(1) nhỏ.

Giải nghĩa

Chiều chuộng = theo ý mình mà làm cho mình bằng lòng.

Xấc láo = vô phép, ngược đãi người bề trên, cũng như hỗn hào, xấc xược.

Có thể bạn muốn xem