Nghệ thuật chỉ huy

Chương tư: Nghệ thuật chỉ huy

I. Sự quan trọng của người chỉ huy

II. Công việc của người chỉ huy

III. Những đức tính của người sếp để

1. Dự tính và tổ chức

2. Ra lệnh và phối trí công việc

3. Kiểm soát

4. Khuyến khích, hướng dẫn

5. Thưởng phạt

6. Giải quyết những vấn đề lôi thôi giữa các nhân viên

I. Sự quan trọng của người chỉ huy

Trong một xí nghiệp, người là quan trọng nhất, mà những người chỉ huy lại quan trọng hơn những nhân viên khác. Biết rõ được chỉ huy thì đoán được liền những người dưới ra sao. Nã Phá Luân cầm quân thì những sĩ quan thành những tướng giỏi và những tiểu tốt đều trở thành anh hùng.

Fayol đã cho rằng người chỉ huy không cần thiết biết rõ cách làm mỗi công việc nhỏ nhặt trong ngành hoạt động của mình. Nếu tài năng của người chỉ huy có thể chia ra làm 100 phần được thì tài năng về kỹ thuật chỉ chiếm 15 phần 100 thôi, còn 85 phần 100 về tài năng chỉ huy.

Có người ví viên chỉ huy như người điều khiển một giàn nhạc. Lời đó rất đúng.

Mỗi nhạc công trong giàn nhạc đều sở trưởng về một nhạc cụ và ở trong phạm vi sở trường của họ, người điều khiển giàn nhạc có thể không giỏi bằng họ được. Nhưng người điều khiển hiểu bản nhạc hơn hết, biết lựa những nhạc cụ để diễn tả những tình cảm của bản nhạc rồi ra hiệu cho những nhạc công theo để cho ăn nhịp với nhau, điều hòa với nhau.

Viên chỉ huy cũng vậy. Đập một thỏi sắt, gỡ một cái máy thì người thợ nhỏ nhất trong xưởng cũng làm được giỏi hơn họ. Nhưng họ biết rõ chương trình, hiểu rõ mục đích hơn hết, biết lựa người lựa máy đúng vào mỗi việc, biết tính toán nên làm công việc nào ra sao, vào lúc nào. Không có họ thì những việc làm của thợ không ăn nhịp nhau và không đưa tới kết quả gì hết.

II. Công việc của người chỉ huy

III. Những đức tính của người sếp để

1. Dự tính và tổ chức

2. Ra lệnh và phối trí công việc

3. Kiểm soát

4. Khuyến khích, hướng dẫn

5. Thưởng phạt

6. Giải quyết những vấn đề lôi thôi giữa các nhân viên

IV. Tâm lý người làm công

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Tổ chức công việc theo khoa học
  • Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
  • Nhà xuất bản Văn hoá Thông tin
  • Ebook: Goldfish (12/05/2012, e-thuvien.com)