Người ta cần phải vận động

NGƯỜI TA CẦN PHẢI VẬN ĐỘNG

Đá bóng

Người Ngô Phổ hỏi ông Hoa Đà cái cách giữ vệ sinh thế nào, ông Hoa Đà nói rằng: "Người ta phải làm lụng vận động luôn, thì ăn uống mới dễ tiêu hóa, huyết mạch mới dễ lưu thông và bịnh tật không sinh ra được. Cái chìa khóa mà không gỉ, là vì dùng đến luôn. Nước giữa dòngmà không dơ bẩn, là vì chảy luôn. Người ta cũng vậy, có vận động thì mới khỏe mạnh."

Người Ngô Phổ theo lời dạy ấy. Quả nhiên, mỗi ngày một khỏe ra, và sống được ngoại chín mươi tuổi.

Giải nghĩa

Hoa Đà = một người chữa thuốc giỏi đời cổ.

Huyết mạch lưu thông = nói máu chạy luôn trong mạch máu.

Nước giữa dòng = nước ở giữa lòng sông.

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!