Người già không nênnằm giường lò xo

237. Người già không nênnằm giường lò xo

Người già nằm giường lò xo chỉ có hại chứ không có lợi cho thân thể.

Bởi vì người già nằm giường lò xo sẽ làm cho phần giữa thân thể của người già bị hãm, tuy phần cơ bắp ở phía trên thân thể được thoải mái, nhưng cơ bắp phía dưới thì lại bị căng thẳng, như vậy sẽ làm cho cơ sống lưng bị tổn thương, xương dễ sinh bệnh. Nếu người nào đã có bệnh rồi thì bệnh sẽ nặng lên. Cho nên người già không nên nằm giường lò xo.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com