Người già không nên lạm dụng thuốc kháng sinh

262. Người già không nên lạm dụng thuốc kháng sinh

Thuốc kháng sinh có tác dụng quan trọng đối với việc phòng ngừa và chữa trị các bệnh cảm nhiễm. Song sử dụng không thoả đáng thì có thể dẫn đến trúng độc hoặc tạo thành hai lần cảm nhiễm v.v...

Bởi vì thuốc kháng sinh đối với hệ thống thần kinh, hệ thống tạo máu và các bộ phận như gan, thận, tâm huyết quản v.v... đều có độc tính có hại nhất định, nhất là đối với những người già mà công năng gan, thận không tốt thì tổn hại lại càng lớn hơn, thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Cho nên người già không nên lạm dụng thuốc kháng sinh.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com