Người già không nên cấm dục

219. Người già không nên cấm dục

Rất nhiều người già cho rằng “Vô dục tắc trường thọ”. Có một số người già tái hôn rồi cũng không dám yêu cầu tính dục, sợ đối phương cho rằng “Lão bất chính kinh”. Kỳ thực quan điểm như vậy là không chính xác.

Tính dục là bản năng của con người, nó cũng giống như người ta thèm ăn vậy, không nên quá khiên cưỡng. Đối với người già, già yếu không phải là mất mất tính dục hoặc mất đi khoái cảm. Tục ngữ có câu “Càng già càng dẻo càng dai”. Tính dục có thể bảo đảm đến 70 - 80 tuổi. Quá ư dung tục cố nhiên là có hại. Song, đối với người già mà nói thì cấm dục cũng có ảnh hưởng không tốt như vậy. Yêu cầu tính dục mà được thoả mãn một cách thích đáng, có thể thúc đẩy sự chuyển hoá tốt ở trong cơ thể, làm cho tinh thần phấn chấn, chỉ có lợi, chứ không có hại cho sức khoẻ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com