Ngũ Nhạc chỉ những vùng núi nào?

Ngũ Nhạc chỉ những vùng núi nào?

Ngũ Nhạc là tên gọi chung năm khu núi nổi tiếng của Trung Quốc. Đời xưa các vua chúa phong kiến muốn bảo vệ quyền thống trị của họ, đã nói bừa rằng các khu núi này là nơi thần tiên ở và phong các núi ấy là đế vương, lại còn cúng tế nữa. Vậy thì năm khu núi nổi tiếng này chỉ những núi nào, ở địa phương nào?

Đông Nhạc Thái Sơn nằm ở các huyện Tế Nam, Thái An thuộc trung tâm tỉnh Sơn Đông, xưa gọi là Đại Sơn. Đó là vùng núi ở xa về phía đông nhất trong số Ngũ Nhạc. Người đời xưa cho rằng phương đông là chỗ vạn vật đua chen phong phú, là nơi bắt đầu có mùa xuân, vì thế Thái Sơn được tôn là núi đứng đầu Ngũ Nhạc ở Trung Quốc, các bậc đế vương nhiều đời đều phải lên đỉnh Thái Sơn lập đàn tế trời, để cho mọi người thấy rằng đế vương nhận mệnh trời mà trị dân. Thái Sơn có khí thế hùng vĩ, chân núi rộng, đỉnh núi nguy nga tráng lệ, gợi cho người ta cảm giác vững chãi. Thành ngữ "vững như núi Thái Sơn" đã có từ đó. Trên núi Thái Sơn có rất nhiều di tích cổ, chùa miếu, danh thắng.

Bắc Nhạc Hằng Sơn ở cách phía nam huyện thành Hỗn Nguyên tỉnh Sơn Tây 10 km. Thế núi hùng vĩ, trên núi có thành lũy cổ có đài đốt lửa là những di tích của chiến trường xưa, có những danh thắng phong cảnh rất đẹp như chùa Huyền Không, miếu Bắc Nhạ

Trung Nhạc Trung Sơn ở huyện Đăng Phong tỉnh Hà Nam, trải từ đông sang tây, lên xuống cuồn cuộn như thế rồng nằm. Trên núi có chùa Thiếu Lâm là nơi phát nguyên của môn phái võ Thiếu Lâm Tự.

Nam Nhạc Hoành Sơn ở trung tâm tỉnh Hồ Nam có 72 ngọn to nhỏ, suối khe chạy ngang chạy dọc, khắp nơi có nước chảy và ghềnh thác, cảnh sắc tự nhiên hết sức đẹp mắt.

Tây Nhạc Hoa Sơn ở phía Nam huyện Hoa Âm tỉnh Thiểm Tây. Toàn bộ thế núi nom như một đoá sen xanh. Từ xưa, Hoa Sơn đã nổi tiếng là nơi hiểm yếu nhất thiên hạ, khắp chung quanh của khu núi đều như bị đẽo, bị chém bằng dao bằng rìu, chỉ có một đường qua núi hướng nam bắc hết sức hiểm yếu và người ta nói rằng “Tự cổ Hoa Sơn chỉ có một lối qua”.

TẠ BỘI TRÂN

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Biết tất tật chuyện trong thiên hạ
  • Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây liên kết với Nhà xuất bản Thuận Hóa
  • Dịch từ tiếng Hán theo: Tiểu học sinh thiên hạ sự toàn tri đạo (Thiếu niên Nhi đồng Xuất bản xã, Tháng 3 năm 2001)
  • Những người dịch: Nguyễn Thị Ngân Linh, Nguyễn Thị Hồng Hà, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Nguyễn Thị Tố Mai
  • Người hiệu đính: Nguyễn Thụy Ứng
  • Thực hiện ebook: hoi_ls (thuvien-ebook.com)
"Like" us to know more!